Historie firmy:

Firma Medsoft byla založena v r. 1992 jako sdružení fyzických osob. Od svého vzniku se zabývá převážně vývojem a distribucí zdravotnického softwaru.

V roce 1993 byl vytvořen program pro lékaře PCD, který umožňuje efektivně zpracovávat výkony pro zdravotní pojišťovny těm klientům, kteří nechtějí vést elektronickou podobu zdravotní dokumentace pacienta.

V roce 1994 se firma Medsoft stala distributorem informačního systému pro lékárny Medico pro oblast jižních, západních, středních a severních Čech.

V roce 2000 jsme začali distribuovat databázi léčivých přípravků registrovaných v SRN Rote Liste, o dva roky později byl zahájen vývoj programu pro ambulantní lékařské praxe Siorac,

V roce 2004 byla dokončena odborná verze programu Siorac pro revmatologii a internu. V dalším roce byly dokončeny odborné moduly pro kardiologickou a ortopedickou odbornost a program Siorac se zapojil do projektu IZIP. V tomto roce jsme se také stali oficiálními distributory programu AISLP a byla vytvořena databáze léčivých rostlin Bylinář.


Program pro lékaře, program pro lékárny, prodej a servis výpočetní techniky, hardware, software.